Výběrová řízení

14. 1. 2019
Výběrové řízení
Nabídka je určena zejména pro studentky a studenty magisterského programu v oboru sociologie.
9. 1. 2019
Výběrové řízení
PhD pozici nabízí Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i.
14. 12. 2018
Výběrové řízení
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., vyhlašuje výběrové řízení na pozici vědeckého pracovníka / pracovnice se zaměřením na kvalitativní výzkum.
31. 10. 2018
Výběrové řízení
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., vypisuje výběrové řízení na pozici ÚČETNÍ pro Ekonomické oddělení.
14. 9. 2018
Výběrové řízení
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., vypisuje výběrové řízení na pozici Týmový asistent / asistentka ve výzkumném oddělení Národní kontaktní centrum – Gender a věda.
23. 8. 2018
Výběrové řízení
Cílem programu je zajistit přiměřené mzdové zabezpečení vybraných kvalitních a perspektivních postdoktorandů a postdoktorandek na pracovištích AV ČR. Podpora je určena mladým vědeckým pracovníkům a pracovnicím do 2 let po získání titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu (do této doby...
17. 7. 2018
Výběrové řízení
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., vypisuje výběrové řízení na pozici Referent/ka správy budovy a veřejných zakázek pro Ekonomické oddělení
27. 6. 2018
Výběrové řízení
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., vypisuje výběrové řízení na pozici Kvantitativní analytik / analytička ve výzkumném oddělení Národní kontaktní centrum – gender a věda.
17. 5. 2018
Výběrové řízení
Výběrové řízení bude probíhat do 5. 6. 2018 a ústní pohovor proběhne v druhé půlce června.
30. 4. 2018
Výběrové řízení
Hledáme externí spolupracovníky/ice pro jednorázový výzkum v lokalitách mimo Prahu. Práce tazatele/ky spočívá v provádění rozhovorů pomocí papírových dotazníků v určených lokalitách (předpokládaná doba rozhovoru asi 10 minut). Dotazování bude probíhat o těchto víkendech: 12. -...

Stránky