Výběrová řízení

1. 6. 2020
Výběrové řízení
V rámci projektu Mezinárodní mobilita pracovníků Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., II, reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016983 bylo vyhlášeno výběrové řízení pro výzkumné, technické a administrativní pracovníky Sociologického ústavu AV ČR k získání podpory zahraničního...
24. 3. 2020
Výběrové řízení
Společnost a sítě: relační perspektiva v sociálních vědách
Blíží se jarní kolo výzvy Akademie věd ČR k předkládání žádostí o podporu z „Programu podpory perspektivních lidských zdrojů - Mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AV ČR“. Podklady je třeba odevzdat AV ČR do 30. 4. 2020.
10. 2. 2020
Výběrové řízení
Ilustrace: Pixabay.com
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., vypisuje dvě výběrová řízení: na pozici ÚČETNÍ a na pozici ÚČETNÍ – pracovní cesty.
16. 1. 2020
Výběrové řízení
Ilustrace: Pixabay.com
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., vypisuje výběrové řízení na pozici GRANTOVÝ SPECIALISTA / GRANTOVÁ SPECIALISTKA pro VaV.
14. 1. 2020
Výběrové řízení
vyběrové řízení
Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. vypisuje výběrové řízení na pozici pracovník/pracovnice kontroly tazatelské sítě.
6. 1. 2020
Výběrové řízení
Patrick Lindenberg @ Unsplash.com
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., vypisuje výběrové řízení na pozici IT TECHNIK/TECHNIČKA.
6. 11. 2019
Výběrové řízení
V listopadu odstartovaly v rámci projektu Otevřená věda registrace stáží po středoškolačky a středoškoláky. Sociologický ústav AV ČR se zapojí nabídkou stáže v oblasti popularizace vědy.
4. 11. 2019
Výběrové řízení
Ilustrace: Pixabay.com
Ekonomické oddělení Sociologického ústavu AV ČR hledá posilu do svých řad.
10. 10. 2019
Výběrové řízení
Spoluvlastníci Areálu Akademie věd ČR Jilská – Husová (Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. a Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.) vypisují výběrové řízení na pozici údržbář.
13. 9. 2019
Výběrové řízení
Patrick Lindenberg @ Unsplash.com
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., vypisuje výběrové řízení na pozici IT TECHNIK/TECHNIČKA.

Stránky