Position: 
senior researcher
Phone: 
210 310 589
Line: 
589

Curriculum vitae

Education: 
  • 1972 Matematicko-fysikální fakulta University Karlovy v Praze (topologie)
  • 1983 Obhájil kandidátskou práci zabývající se problémem komparability dat v mezinárodních sociologických výzkumech
Field of specialisation: 
  • Na počátku své vědecké kariéry se zabýval především metodologií sociálního výzkumu, aplikacemi matematických metod v sociologii a statistickými metodami zpracování dat.
  • V posledním desetiletí převážila jeho orientace na konkrétní sociologické problémy, zvláště na poli výzkumu sociální struktury, mobility a sociální stratifikace.
Teaching activities: 
  • FSV UK, FF UK
Foreign scholarships, fellowships or other academic study abroad: 
  • Dlouhodobý pobyt v Ústavu sociologických výzkumů Akademie věd SSSR v Moskvě
Biographic information: 
  • Vědecká rada SoÚ

All publications

Chapters in monograph

Monographs