Completed project

The application of philosophical hermeneutics to the sociological theory of intersubjectivity

Project duration: 
2015 - 2017

The project is conceived as an interdisciplinary theoretical research on the border between philosophy and sociology with implications for the economic theory of action. Key objectives of the project are: a) analysing and linking up theories of intersubjectivity in modern (G. Simmel, A. Schütz, H. Blumer, E. Goffman) and contemporary sociology (J. Habermas, A. Giddens); b) applying selected concepts of philosophical hermeneutics (esp. H.-G. Gadamer and P. Ricoeur) to the sociological theory of intersubjectivity; c) identifying implications of the analysis for the sociological and economic theory of action. On the one hand, the project will examine sociological theory in relation to contemporary hermeneutical theory of understanding; on the other hand, it will represent an important supplement to the philosophical research on the relation between understanding and action, including the analyses of social interaction and collective action.

Principal investigator: 
Topics: 
sociologická teorie
Grant agency: 
Czech Science Foundation (GACR)

Project publications (total 1, displaying 1 - 1)

Ďurďovič, Martin

Cílem článku je aplikovat pojem hermeneutického kruhu na pozici sociologa. Hermeneutický problém v sociologii je analyzován na oblasti výzkumu sociálního jednání a s ohledem na otázku, jak může sociologické rozumění postihovat význam přisuzovaný jednání samotnými aktéry. Ačkoli existuje několik významných teoretiků, kteří ideu hermeneutiky přenesli do sociologie, žádný z nich se detailně nezabýval tématem hermeneutického kruhu.

Topic:
historical sociology, sociologická teorie
Department:
Public Opinion Research Centre
Type of publication:
Article with impact factor