Project duration: 
2017

The aim of the project was to involve experts in the public forestry debate and on the basis of scientific knowledge to prepare proposals for the necessary changes to the legislation responding to this new knowledge. The Institute of Sociology (Jana Stachová) participates in the project through the realization of the survey of the attitudes of the inhabitants towards forests and their management and case study based on data from in-depth interviews with forestry experts.

Principal investigator: 
prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc.
Topics: 
životní prostředí
Grant agency: 
internal project

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 5, zobrazeno 1 - 5)

Stachová, Jana

Forests are being increasingly studied within the framework of social sciences, especially in relation to environmental problems and global climate change. This article deals with the perception of Czech forests and their management at two basic levels: at the level of sociological analysis of in-depth interviews with experts in the field of forestry and at the level of public opinion research.

Téma:
životní prostředí
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Peer-reviewed journal article
Stachová, Jana

Předkládaná publikace vznikla v rámci Strategie AV21, v programu Rozmanitost
a zdraví ekosystémů, v němž se v roce 2017 řešila aktivita Les jako součást krajiny
a zdroj poznání. Smyslem bylo nashromáždit odborné podklady, které by vedly k potřebným
změnám hospodaření v našich lesích. Podařilo se navázat spolupráci se čtyřmi
ústavy Akademie věd ČR i odborníky z lesnického výzkumu i provozu

Téma:
životní prostředí
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Chapter in monograph
Stachová, Jana
Téma:
životní prostředí
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Other publication
Stachová, Jana
Téma:
životní prostředí
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Public event or educational activity
Stachová, Jana

Klima se v lesnictví odjakživa považuje za nezávislý stanovištní faktor. Změna klimatu ale představuje podstatnou změnu podmínek pro vývoj, fungování a růst lesa jako nenahraditelné součásti naší krajiny. Tuto změnu musí respektovat i hospodářské využívání lesa. Důsledkem zanedbání tohoto principu je mj. probíhající kůrovcová kalamita, co do rozsahu a dopadů jedna z největších v historii středoevropského lesnictví.

Téma:
životní prostředí
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Chapter in monograph