Project duration: 
2001 - 2003

The subject of this sociologically oriented project is a case study of the lives of businessmen and businesswomen in contemporary Czech society. The project offers a comprehensive analysis of social and political mechanisms affecting professional and private lives of businessmen and businesswomen, with an emphasis placed on the gendered social arrangements.

Principal investigator: 
Grant agency: 
Czech Science Foundation (GACR)
Department: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 18, zobrazeno 1 - 10)

Křížková, Alena

Study is based on the sociology of family, the sociology of work and the sociology of organisation and management, combining these fields from the perspective of the sociology of gender.

Téma:
gender, work, family, lifestyle
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Monograph
Křížková, Alena

This article sets out to show how the position of women in the labour market, and the individual factors that influence their position, have changed over the course of the transformation of Czech society in the 1990s.

Téma:
gender, wages and incomes, work
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Peer-reviewed journal article
Křížková, Alena

In the article, issues relating to the socio-political measures aimed at increasing flexibility in managing the relationship between the spheres of work and family on the individual level of life strategies are examined within the framework of the gender theories of organisation. The environment of management is described as a gender regime in which an organisational masculinity functions.

Téma:
gender, work, social policy
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Article with impact factor
Křížková, Alena

Číslo bulletinu Gender, rovné příležitosti, výzkum, které se vám dostává do rukou, není tentokrát monotematicky zacíleno. Shodou okolností se zaměřuje paralelně na dvě oblasti, které jsou předmětem intenzivního výzkumu v české sociologii zabývající se genderovými vztahy. Tím prvním je sféra soukromého života – rodiny, partnerských vztahů a sexuality.

Téma:
gender, work, sociology of science
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Non-peer-reviewed article
Křížková, Alena
Téma:
gender, work, social inequalities
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Non-peer-reviewed article
Křížková, Alena
Téma:
gender, work, family, lifestyle
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Non-peer-reviewed article
Křížková, Alena

Postavení českých žen na trhu práce, ženy v řídících pozicích a vztah rodiny a práce v jejich životě jsou hlavní témata tohoto dvojčísla čtvrtletníku Gender – rovné příležitosti – výzkum. Problematika genderových nerovností na trhu práce je nejen aktuální z hlediska projektů aktuálně řešených v týmu Gender & sociologie, ale i jako jedna z kapitol, které je třeba v současné české společnosti řešit a diskutovat i v rámci vstupu České republiky do Evropské unie.

 

Téma:
gender, work
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Non-peer-reviewed article
Křížková, Alena

Postavení českých žen na trhu práce, ženy v řídících pozicích a vztah rodiny a práce v jejich životě jsou hlavní témata tohoto dvojčísla čtvrtletníku Gender – rovné příležitosti – výzkum. Problematika genderových nerovností na trhu práce je nejen aktuální z hlediska projektů aktuálně řešených v týmu Gender & sociologie, ale i jako jedna z kapitol, které je třeba v současné české společnosti řešit a diskutovat i v rámci vstupu České republiky do Evropské unie.

 

Téma:
gender, work, family
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Non-peer-reviewed article
Křížková, Alena, Pavlica, Karel

This book is the first Czech attempt at a comprehensive understanding of gender relations within organisations. The book aims to clarify and describe the issues that the management of gender relations deals with, and to stimulate and advance gender awareness and sensitivity among readers.

Téma:
gender, work, social inequalities
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Monograph
Křížková, Alena

The goal of the text is to present the main characteristics of womens' position on the labor market in comparison with men in their most important aspects and on the other hand to show the reflexion of this position by women and men.
 

Téma:
gender, work, social inequalities
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Chapter in monograph

Pages