Project duration: 
2021 - 2023

V rámci projektu hledáme řešení, které spojuje přínosy adaptačních opatření ekologické výstavby s přínosy pro-environmentálního komunitního životního způsobu obyvatel, utváří kvalitní bydlení a živé město, rozvíjí participaci obyvatel na správě domu, sousedství i čtvrti, zajišťuje potřebný sociální mix a je v dostupném socio-ekonomickém režimu.

V prvním roce projektu se výzkumný tým zaměřil na konceptualizaci participativního bydlení v českém kontextu, analýzu institucionální rámce s ohledem na možnosti a limity zavádění participativního bydlení v Česku a realizoval úvodní setkání a kulaté stoly v partnerských městech a obcích. Kromě toho započaly práce na jednom z projektových výstupů – odborné stati pro monotematické číslo Sociologického časopisu / Czech Sociological Review. Jedním z projektových výstupů byla organizace projektového sympozia Možnosti a limity participativního bydlení jehož záznam je k dispozici na YouTube účtu SOÚ AV ČR a kterého se v online režimu zúčastnilo více než 40 účastníků a účastnic.

V roce 2022 se v rámci projektu realizovali výzkumné workshopy v partnerských městech (Liberec, Psáry, Jihlava, Opava, Pardubice), realizovalo explorativní dotazníkové šetření zaměřené na preference ohledně participativního bydlení, byly realizovány exkurze do zahraničních projektů participativího bydlení (Lipsko, Berlín, Vídeň),  dokončila se práce na odborném článku, který bude v roce 2023 publikován v Sociologickém časopise / Czech Sociological Review. Více informací o aktivitách a (připravovaných) výstupech projektu je k dispozici na webu projektu https://participativnibydleni.cz. 

 

Principal investigator: 
Jan Malý Blažek (FSS MUNI)
Topics: 
housing
Grant agency: 
Technology agency of the Czech republic