Project duration: 
2014 - 2015

The aim of the project is to develop and systemize empirical findings and create applicable results that in the form of practical principles and procedures of social communication and participative decision-making will contribute to non-conflict deliberation on geologic repository siting process in the Czech Republic, in terms of all aspects of realization and in terms of the opinion aspects of all relevant actors. Sub-objectives of the project are: 1) To monitor the activities of individual actors and their impact on the course of the siting process. 2) To obtain empirical data enabling comprehensive examination of the opinions, attitudes, knowledge, values, behaviours, understanding the motivation of actors in the process of deliberation on the geologic repository. 3) Detailed analytical data evaluation in a view of the initial concept of the geological repository realization aspects; the resulting knowledge will serve as an objective and widely available source of information. 4) Systematic implementation of empirical sociological knowledge into the principles and specific practices of social communication and participatory decision-making among all the most important stakeholders of the geologic repository deliberation.

Principal investigator: 
Topics: 
public administration
public opinion
Grant agency: 
Technology agency of the Czech republic

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 8, zobrazeno 1 - 8)

Ďurďovič, Martin, Marešová, Jana

Zpráva obsahuje analýzu výsledků výzkumu, jehož účelem bylo zjistit: a) jak jsou čeští občané informováni o problematice radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva; b) jak jsou informováni o projektu výstavby hlubinného úložiště (dále HÚ) v ČR; c) jaké názory zaujímají k některým speciálním otázkám spojeným s těmito dvěma tématy.

Téma:
public opinion
Oddělení:
Public Opinion Research Centre
Typ publikace:
Other publication
Ďurďovič, Martin, Vajdová, Zdenka, Bernardyová, Kateřina

Článek popisuje sociologický problém, který je spojen s rozhodováním o lokalitě pro výstavbu hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů v ČR. Úvodní část objasňuje sociální situaci jednání o úložišti a identifikuje zainteresované strany, kterých se tato jednání týkají. Následně je připomenut právní rámec jednání a je shrnut jejich dosavadní vývoj. Zbývající část článku je věnována analýze dat ze dvou výzkumů veřejného mínění.

Téma:
urban and rural studies, public administration, public opinion
Oddělení:
Public Opinion Research Centre
Typ publikace:
Peer-reviewed journal article
Ďurďovič, Martin, Kateřina Bernardyová, Daniel Čermák

Sociologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., se věnuje řešení výzkumného projektu, jehož tématem je zapojení veřejnosti do jednání o vyhledávání lokality pro výstavbu hlubinného úložiště. V roce 2014 byla realizována první část výzkumu, která měla povahu sběru tzv. kvalitativních dat. Řešitelský tým považuje za důležité informovat průběžně o výsledcích výzkumu obyvatele lokalit a další účastníky jednání o hlubinném úložišti.

Téma:
urban and rural studies, civil society, regions, public administration, public opinion
Oddělení:
Public Opinion Research Centre
Typ publikace:
Other publication
Ďurďovič, Martin, Daniel Čermák, Kateřina Bernardyová

Sociologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., se věnuje řešení výzkumného projektu, jehož tématem je zapojení veřejnosti do jednání o vyhledávání lokality pro výstavbu hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů. V roce 2015 byla realizována druhá část výzkumu, která měla povahu sběru tzv. kvantitativních dat. Řešitelský tým považuje za důležité informovat průběžně o výsledcích výzkumu obyvatele lokalit a další účastníky jednání o hlubinném úložišti.

Téma:
urban and rural studies, civil society, regions, public administration, public opinion
Oddělení:
Public Opinion Research Centre, Local and regional studies
Typ publikace:
Other publication
Čermák, Daniel, Eva Kyselá, Martin Ďurďovič, Kateřina Bernardyová

Výzkumná zpráva analyzuje data, která byla získána v květnu 2015 v reprezentativním dotazníkovém šetření ve 4 ze 7 vytipovaných lokalit pro výstavbu hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů v ČR. Svorníkem analýzy názorů obyvatel lokalit je otázka role místních komunit v procesu rozhodování o umístění úložiště.

Téma:
urban and rural studies, civil society, regions, sociological data, public administration, public opinion
Oddělení:
Public Opinion Research Centre, Local and regional studies
Typ publikace:
Other publication
Ďurďovič, Martin, Zdenka Vajdová, Kateřina bernardyová

Výzkumná zpráva analyzuje kvalitativní sociologická data sesbíraná během roku 2014, která se týkají názorů na vývoj jednání o hlubinném úložišti vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů v ČR. První část zprávy se věnuje skupinovým diskuzím s obyvateli lokalit vytipovaných pro výstavbu úložiště, druhá část se zaměřuje na výsledky hloubkových rozhovorů se zástupci významných účastníků jednání a s experty.

Téma:
urban and rural studies, civil society, regions, public administration, public opinion
Oddělení:
Public Opinion Research Centre
Typ publikace:
Other publication
Ďurďovič, Martin

Metodika je výsledkem projektu, jehož jádrem bylo shromáždění a systematizace poznatků o sociální zakotvenosti rozhodování o hlubinném úložišti vyhořelého jaderného paliva a vysokoaktivních odpadů (HÚ) za pomoci kvalitativního a kvantitativního empirického sociologického výzkumu.

Téma:
trust/social cohesion, urban and rural studies, civil society, public administration, životní prostředí
Oddělení:
Public Opinion Research Centre
Typ publikace:
Monograph
Ďurďovič, Martin

This guide is the outcome of a project based on qualitative and quantitative empirical research that examined the social embeddedness of decisions about the location and construction of a deep geological repository (DGR) for spent nuclear fuel and high-level waste in the Czech Republic.

Téma:
trust/social cohesion, urban and rural studies, civil society, public administration, životní prostředí
Oddělení:
Public Opinion Research Centre
Typ publikace:
Monograph