Project duration: 
2001 - 2002

The research aim is to detect opinions concerning role of women working outside home within the group of present students in the last year of university studies (people at the beginning of their professional career) and their parents´ generation. Further research goal relates to the differences between men and women and the changes between generations with respect to this issue.

Grant agency: 
Czech Science Foundation (GACR)

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 2, zobrazeno 1 - 2)

Hašková, Hana

Vážené čtenářky a vážení čtenáři, do rukou se vám dostává první letošní číslo bulletinu Gender, rovné příležitosti, výzkum. Jeho zaměření je tentokrát zejména empirické, jelikož rubrika věnovaná výsledkům výzkumu je zastoupena nejsilněji.

Téma:
gender
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Non-peer-reviewed article
Rašticová, Martina. Hašková, Hana

The traditional role of the woman is caretaker and housekeeper. The traditional role of the man is society-idea-maker and breadwinner. In the paper, we present first results of a sociological survey, which compared opinions on roles of men and women from the perspective of two generations of men and women.
 

Téma:
gender, family
Oddělení:
Gender & Sociology
Typ publikace:
Paper published in conference proceedings