Non-peer-reviewed article
Křížková, Alena

Anotace knihy Catherine Hakim Work - Lifestyle Choises in the 21st Century

Křížková, Alena. 2002. „Anotace knihy Catherine Hakim Work - Lifestyle Choises in the 21st Century.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 3 (4): 12-13. ISSN 1213-0028.

Číslo bulletinu Gender – rovné příležitosti – výzkum, které se vám nyní dostává do rukou, shrnuje několik na první pohled spíše různorodých témat. Tato témata spojuje problematika rovných příležitostí žen a mužů v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie.

 

Left

Department: 
Topics: 
gender
work
family
lifestyle