Monograph
Machonin, Pavel, Milan Tuček (eds.). 1996. Česká společnost v transformaci. K proměnám sociální struktury. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 364 s. ISBN 80-85850-17-6.

Abstract

Left

Topics: 
social inequalities
sociological data
transformation
Share this page

Attached links