Chapter in monograph
Čížek, Tomáš

Datová základna české sociologie

Čížek, Tomáš. 2012. „Datová základna české sociologie.“ Pp. 206-224 in Krejčí, Jindřich, Yana Leontiyeva (eds.). Cesty k datům. Zdroje a management sociálněvědních dat v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 470 s. ISBN 978-80-7419-111-4.

Chapter provides information about national survey data for the Czech Republic. A summary of producers of empirical sociological research and associated survey data files are presented. Discussion of these data files are presented thematically.

Part of publication: 

Attached links