Chapter in monograph
Maříková, Hana. 1998. „Dvoukariérové manželství.“ Pp. - in M., Tuček. Česká rodina v transformaci - Stratifikace, dělba rolí a hodnotové orientace. Praha: Sociologický ústav AV ČR. ISBN 80-85950-45-6.

Left

Department: 
Topics: 
human relations
work
family
Share this page