Non-peer-reviewed article
Červenka, Jan

Ekonomická situace a materiální životní podmínky z pohledu veřejného mínění ve středoevropském srovnání