Paper published in conference proceedings
Křížková, Alena

Genderové aspekty malého a středního podnikání jako životního stylu

Křížková, Alena. 2006. „Genderové aspekty malého a středního podnikání jako životního stylu.“ in Proměny životního stylu. Sborník z konference Masarykovy československé sociologické společnosti. Praha: Přijato.

Left

Department: 
Topics: 
gender
work
lifestyle