Non-peer-reviewed article
Stachová, Jana. 2008. „Informovanost o veřejném dění jako aspekt lokální občanské společnosti ve třech vybraných městech.“ Socioweb 8 (2): 10-11. ISSN 1214-1720.

Jedním ze zkoumaných aspektů občanské společnosti, nejen v souvislosti s rozdíly mezi vyspělými a novými evropskými demokraciemi, je vztah mezi veřejnou a soukromou sférou ve 
společnosti. V postkomunistických zemích přetrvává značná distance mezi osobním a veřejným, osobní sféra bývá vnímána v opozici, často antagonisticky k veřejnému. Interakce mezi těmito sférami je méně intenzivní než je tomu v západních demokraciích [Howard 2003]. Základem této interakce jsou bezesporu informační kanály, jejichž prostřednictvím jsou občané v informování o politickém dění na nejrůznějších úrovních, od centrální po lokální. Informovanost občanů je proto jedním ze základních předpokladů občanské participace na veřejném dění a tak i občanské společnosti. 

Share this page