Non-peer-reviewed article
Stachová, Jana. 2005. „Jak důvěřují regionální elity.“ Socioweb 3 (3): 5-6. ISSN 1214-1720.

Jedním z důležitých aspektů fungování demokracie, ale i společenského života obecně, je hladina důvěry ve společnosti, a to jak na obecné rovině důvěry mezi lidmi, tzv. důvěry sociální, tak na rovině institucionální, tedy důvěry v nejrůznější instituce. V analýzách demokracie a občanské společnosti se často setkáváme jak s pojmem důvěry generalizované, tedy důvěry kterou lidé mají obecně v lidi ve společnosti, aniž by je znali, a s pojmem důvěry institucionální, tedy důvěry v nejrůznější společenské instituce, zejména politické a veřejné. V našem výzkumném šetření na vzorku krajských elit jsme si položili otázku, jak vysoká je hladina důvěry u zástupců regionálních elit. 

Left

Topics: 
trust/social cohesion
elites
regions
Share this page