Non-peer-reviewed article
Červenka, Jan

Jak lidé pohlížejí na rozdíly v příjmech?