Non-peer-reviewed article
Červenka, Jan. 2003. „Jak občané hodnotí svou životní úroveň.“ Sondy. Týdeník pro sociální otázky 8 (5): 4. ISSN 1213-5038.

Left

Authors: 
Topics: 
public opinion
standard of living
Share this page