Paper published in conference proceedings
Chaloupková, Jana. 2012. „Je manželství přežitkem? Změny postojů k manželství a nesezdanému soužití v České republice.“ Pp. 21-29 in . Rodinná politika a faktory ovlivňující autonomní chování rodiny při naplňování jejích společensky nezastupitelných funkcí. Praha: Národní centrum pro rodinu.

This paper focuses on attitudes towards marriage and unmarried cohabitation and the diffusion of unmarried cohabitations and unmarried cohabitations with child in the Czech Republic. In the second part, based on qualitative study shows the diversity of attitudes of unmarried parental couples and reasons of their potential postponement or considering of entry to marriage.

Share this page