Chapter in monograph
Hamplová, Dana. 2008. „Kvantitativní sociologické výzkumy náboženství.“ Pp. 92-97 in Nešpor, Zdeněk R., David Václavík a kol. Příručka sociologie náboženství. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 449 s. ISBN 978-80-86429-92-2.

Abstract

Part of publication: 
2008
Nešpor, Zdeněk R., David Václavík a kolektiv
Share this page

Attached links