Chapter in monograph
Hašková, Hana, Steven Saxonberg. 2012. „Mýtus čtvrtý: Pro děti je přirozené, aby se svou matkou zůstavaly doma až do věku třílet.“ Pp. 92-104 in Hašková, Hana, Steven Saxonberg (eds.), Jiří Mudrák. Péče o nejmenší. Boření mýtů. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 199 s. ISBN 978-80-7419-114-5.

The chapter reveals that the myth that children below the age of three do not benefit from quality daycare is not based on current scientific knowledge and that the myth does not exist in all countries.

Part of publication: 
2012
Hašková, Hana, Steven Saxonberg (eds.), Jiří Mudrák
Share this page

Attached links