Chapter in monograph
Hašková, Hana, Steven Saxonberg. 2012. „Mýtus sedmý: Česká rodinná politika vychází z odborných poznatků.“ Pp. 140-163 in Hašková, Hana, Steven Saxonberg (eds.), Jiří Mudrák. Péče o nejmenší. Boření mýtů. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 199 s. ISBN 978-80-7419-114-5.

This chapter presents a short overview of childcare policies implemented in Scandinavian countries, France and Germany, and shows that these policies stem from different ideologies. Based on an institutional analysis the authors then discuss the ways in which Czech conservatives have managed to gain great influence over Czech childcare policy.

Part of publication: 
2012
Hašková, Hana, Steven Saxonberg (eds.), Jiří Mudrák
Share this page

Attached links