Chapter in monograph
Hašková, Hana. 2007. „(Ne)Zakládání rodiny ve světle reprodukčních preferencí, bariér, plánů a chování.“ Pp. 81-109 in Dudová, Radka (ed.), Šárka Hastrmanová, Hana Hašková, Hana Maříková, Hana Víznerová, Marta Vohlídalová. Souvislosti proměn pracovního trhu a soukromého, rodinného a partnerského života. Sociologické studie / Sociological Studies 07:3. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 166 s. ISBN 978-80-7330-119-4.

This volume looks at the risks affecting the private life of individuals, risks that have been ushered in by changes in the labour market, and it examines whether the shape of the family is changing in the Czech Republic and what groups are most affected by and who most at risk from these changes. The authors also examine the ways in which work life and the private or intimate sphere interact and how individuals cope with the effects of one sphere on the other.

Part of publication: 
2007
Dudová, Radka (ed.), Šárka Hastrmanová, Hana Hašková, Hana Maříková, Hana Víznerová, Marta Vohlídalová
Share this page