Non-peer-reviewed article
Červenka, Jan

O reformě veřejných financí z pohledu veřejného mínění