Chapter in monograph
Kroupa, Aleš, Zdenka Mansfeldová. 1997. „Občanská sdružení a profesní komory.“ Pp. 151-186 in Brokl, Lubomír (ed.). Reprezentace zájmů v politickém systému České republiky. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 210 s. ISBN 80-85850-48-6.

abstract

Left

Department: 
Topics: 
civil society
Share this page

Attached links