Chapter in monograph
Stachová, Jana, Zdenka Vajdová. 2011. „Participace a partnerství na lokální a regionální úrovni pohledem aktivních institucionálních aktérů.“ Pp. 124-142 in Čermák, Daniel, Jana Vobecká a kol. Spolupráce, partnerství a participace v místní veřejné správě: význam, praxe, příslib. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 182 s. ISBN 978-80-7419-067-4.

The main objective of this book is to analyse the processes of cooperation, partnership and participation in local public administration. The authors ask: How local actors understand to these processes, what are main assets and shortcomings of mentioned processes? The book contains both theoretical framework and practical examples in studied area of partnership and participation in municipalities and regions.

Left

Topics: 
EU
civil society
regions
public administration
Share this page

Attached links