Paper published in conference proceedings
Červenka, Jan

Percepce práce v ekonomicky aktivní populaci ČR