Paper published in conference proceedings
Červenka, Jan. 2007. „Percepce práce v ekonomicky aktivní populaci ČR.“ Pp. 1-8. Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice: sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Praha: Vysoká škola ekonomická.

Left

Authors: 
Topics: 
value orientations
work
public opinion
Share this page