Monograph
Křížková, Alena (ed.), Zdeněk Sloboda, Radka Dudová, Hana Maříková. 2007. Podmínky rodičovství v podnikovém prostředí v mezinárodním srovnání. Sociologické studie / Sociological Studies 07:9. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 104 s. ISBN 978-80-7330-127-9.

This study looks at the problem of work-life balance at the employee level and at the mechanisms for negotiating policies for working parents directly at the workplace. The research was based on three case studies of engineering companies, comparing the parent companies in Germany, France, and Sweden with their branches in the Czech Republic.

Share this page