Other publication
Brokl, Lubomír, Zdenka Mansfeldová, Stošková, M., Petra Rakušanová

Postoje české veřejnosti ke vstupu do Euroatlantických struktur