Chapter in monograph
Vobecká, Jana, Petr Šimon. 2007. „Představení studovaných lokalit: Brno-Jehnice.“ Pp. 40-44 in Vobecká, Jana, Tomáš Kostelecký (eds.). Politické důsledky suburbanizace. Analýza případových studií proměn politického chování a občanské participace ve vybraných suburbánních lokalitách Prahy a Brna. Sociologické studie / Sociological Studies 07:8. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 61 s. ISBN 978-80-7330-129-3.

This chapter examines the political impact of suburbanisation in the district of Brno-Jehnice. The study discusses the demographic changes, political behaviour and civic participation, especially the participation of people who have newly moved into the neighbourhood.

Share this page