Chapter in monograph
Vobecká, Jana, Josef Bernard, Hana Žáčková. 2007. „Představení studovaných lokalit: Jesenice.“ Pp. in 18-24 in Vobecká, Jana, Tomáš Kostelecký (eds.). Politické důsledky suburbanizace. Analýza případových studií proměn politického chování a občanské participace ve vybraných suburbánních lokalitách Prahy a Brna. Sociologické studie / Sociological Studies 07:8. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 61 s. ISBN 978-80-7330-129-3.

This chapter examines the political impact of suburbanisation in Jesenice. The study discusses the demographic changes, political behaviour and civic participation, especially the participation of people who have newly moved into the neighbourhood.

Share this page