Article with impact factor
Večerník, Jiří

Přerozdělování příjmů daněmi a dávkami v ČR: jeho proměny a reflexe po roce 1989