Public event or educational activity
Křížková, Alena

Princip rovných příležitostí uplatňovaný ve firemním prostředí

Křížková, Alena. 2004. „Princip rovných příležitostí uplatňovaný ve firemním prostředí.“ Hovory na bělidle, ČR 6 13.4.2004, 19:30.

Left

Department: 
Topics: 
gender
work
social inequalities