Paper published in conference proceedings
Mansfeldová, Zdenka. 2001. „Příprava vstupu do Evropské unie v kontextu činností parlamentu.“ In Brokl, Lubomír (ed.). Poslanci, senátoři a vstup České republiky do Evropské unie. Praha: Sociologický ústav AV ČR. ISBN 80-7330-007-9.

abstract

Left

Department: 
Topics: 
EU
politics (and political attitudes)
Share this page