Chapter in monograph
Sunega, Petr

Příspěvek na bydlení

Sunega, Petr. 2011. „Příspěvek na bydlení.“ Pp. 179-184 in Lux, Martin (ed.). Standardy bydlení 2010/2011: Sociální nerovnosti a tržní rizika v bydlení. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 205 s. ISBN 978-80-7330-213-9.

Abstract