Chapter in monograph
Duffková, Jana, Milan Tuček

Proměny způsobu života

Duffková, Jana, Milan Tuček. 2003. „Proměny způsobu života.“ Pp. 168-204 in Tuček, Milan a kol. Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 429 s. ISBN 80-86429-22-9.

Political, demographic, social geographic, branch, proffession, economic and cultural changes in the Czech Republic and its mutual relations. Class organisation, stratification, egalitarian levelling of Czech Society after more than ten years of transformation. Life trajectories of individuals and social groups, changes in life strategies. Jakými životními dráhami prošli jednotlivci a sociální skupiny, změny životní strategie? Relationships of modernisation, EU, social cohesion.

Left

Topics: 
value orientations
transformation
lifestyle

Attached links