Non-peer-reviewed article
Řeháková, Blanka, Klára Vlachová

Relativní deprivace v zemích střední a východní Evropy