Monograph
Tabery, Paulína. 2007. Reprezentace různých forem rodinného a pracovního života v ženských a mužských časopisech. Sociologické studie / Sociological Studies 07:5. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 75 s. ISBN 978-80-7330-133-0.

The study presents a qualitative analysis of texts on family, partnership, and working life published in men’s and women’s magazines. The objective of the analysis is to examine how family, partnership, and working life are represented in these media.

Share this page