Non-peer-reviewed article
Křížková, Alena. 2002. „Rodina a/nebo práce v životě českých manažerek.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 3 (2-3): 10-12. ISSN 1213-0028.

Postavení českých žen na trhu práce, ženy v řídících pozicích a vztah rodiny a práce v jejich životě jsou hlavní témata tohoto dvojčísla čtvrtletníku Gender – rovné příležitosti – výzkum. Problematika genderových nerovností na trhu práce je nejen aktuální z hlediska projektů aktuálně řešených v týmu Gender & sociologie, ale i jako jedna z kapitol, které je třeba v současné české společnosti řešit a diskutovat i v rámci vstupu České republiky do Evropské unie.

 

Share this page