Monograph
Hašková, Hana, Křížková, Alena, Maříková, Hana, Dudová, Radka. 2003. Rovné příležitosti mužů a žen při slaďování práce a rodiny? Praha: Sociologický ústav AV ČR. ISBN 80-7330-048-6.
Share this page