Chapter in monograph
Vávra, Martin, Tomáš Čížek. 2012. „Sociálněvědní datové archivy: jejich úloha, služby a nástroje.“ Pp. 82-95 in Krejčí, Jindřich, Yana Leontiyeva (eds.). Cesty k datům. Zdroje a management sociálněvědních dat v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 470 s. ISBN 978-80-7419-111-4.

The chapter focuses on the special role of social science data archives in the domain of social science research. Authors describe which data and metadata are archived and under what conditions they are provided to users for secondary data analysis. The description of archiving system Nesstar is presented.

Part of publication: 
Share this page

Attached links