Chapter in monograph
Tuček, Milan

Sociální postavení domácností a rodin

Tuček, Milan. 2003. „Sociální postavení domácností a rodin.“ Pp. 239-264 in Tuček, Milan a kol. Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 429 s. ISBN 80-86429-22-9.

Political, demographic, social geographic, branch, proffession, economic and cultural changes in the Czech Republic and its mutual relations. Class organisation, stratification, egalitarian levelling of Czech Society after more than ten years of transformation. Life trajectories of individuals and social groups, changes in life strategies. Jakými životními dráhami prošli jednotlivci a sociální skupiny, změny životní strategie? Relationships of modernisation, EU, social cohesion.

Left

Topics: 
wages and incomes
family
transformation
standard of living

Attached links