Chapter in monograph
Simonová, Natalie, Petr Soukup. 2010. „Stává se přístup ke vzdělání v České republice spravedlivějším?“ Pp. 351-366 in Maříková, Hana, Tomáš Kostelecký ,Tomáš Lebeda, Markéta Škodová (eds.). Jaká je naše společnost? Otázky, které si často klademe. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 446 s. ISBN 978-80-7419-025-4.

Cílem kapitoly je představit čtenářům knihy problém nerovného přístupu ke vzdělání na konkrétním případě České republiky. Vzhledem k rostoucím vzdělanostním příležitostem a zvyšující se úrovni vzdělanosti populace nemusí být pro každého zjevné, že nerovnosti v přístupu ke vzdělání se za této situace měnit nemusí či mohou dokonce růst. V textu je vysvětlen pojem rovnost v přístupu ke vzdělání a diskutována je současná hladina vzdělanostních nerovností v ČR.

The aim of this chapter is to introduce the problem of unequal access to education using the particular case of the Czech Republic. Considering the increasing number of educational possibilities and rising level of education it needn´t to be apparent that educational inequalities needn´t to be changing or can even be increasing. The term equality in access to education is explained and contemporary level of educational inequality in the Czech Republic is discussed.

Part of publication: 
2010
Maříková, Hana, Tomáš Kostelecký ,Tomáš Lebeda, Markéta Škodová (eds.)

Left

Topics: 
social inequalities
education
Share this page