Monograph
Matějů Petr, Blanka Řeháková, Natalie Simonová. 2003. Strukturální determinace růstu nerovností. Strukturální reformy a dostupnost vysokoškolského vzdělání v České republice. Sociologické texty / Sociological Papers 03:1. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 49 s. ISBN 80-7330-022-2.

The paper addresses the development of higher education in the Czech Republic after 1989. Using a loglinear analysis the authors modelled the influence of social origin on the chances of making a successful transition between secondary and tertiary education in the years between 1948 and 1999. The initial hypothesis of the growing influence of social origin on this transition in the period after 1989 was confirmed by the authors in their analysis of data.

Share this page