Chapter in monograph
Kolářová, Marta. 2011. „Úvodem: zkoumání subkultur od stolu i v terénu.“ Pp. 13-43 in Kolářová, Marta (ed.). Revolta stylem. Hudební subkultury mládeže v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 264 s. ISBN 978-80-7419-060-5.

Inroduction presents traditional and contemporary theories of subcultures, both in global and Czech, post-socialist context. It defines notios and approaches to studies on subcultures and outlines ways how to examine subcultures in the Czech society.

 

Part of publication: 
Share this page

Attached links