Chapter in monograph
Červenka, Jan

Veřejné mínění a ekonomická transformace v ČR

Červenka, Jan. 2006. „Veřejné mínění a ekonomická transformace v ČR.“ Pp. 195-210 in Kunštát, Daniel (ed.). České veřejné mínění: výzkum a teoretické souvislosti. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 225 s. ISBN 80-7330-081-8.

The text analyzes attitudes of Czech public towards the economic transformation and subjective evaluations of some socio-economical aspects in the context of real development of Czech economy after 1989.

Part of publication: