Non-peer-reviewed article
Červenka, Jan

Veřejné mínění a nezaměstnanost v České republice