Public event or educational activity
Červenka, Jan

Veřejné mínění a soužití mezi Rómy a nerómskou populací v ČR