Monograph
Matějů, Petr, Jana Straková (eds.). 2003. Vyšší vzdělání jen pro elitu? Rozsah a zdroje nerovností v přístupu k vyššímu vzdělání v České republice. Praha: Institut pro sociální a ekonomické analýzy. 135 s. ISBN 80-903316-1-0.

Left

Topics: 
elites
social inequalities
education
Share this page