Chapter in monograph
Červenka, Jan. 2003. „Vývoj ekonomiky a životní úrovně.“ Pp. 110-131 in Tuček, Milan a kol. Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 429 s. ISBN 80-86429-22-9.

The paper contains a brief analysis of economic and social development in the Czech Republic after 1989 in relation to living standard.

Left

Authors: 
Topics: 
economics
transformation
standard of living
Share this page

Attached links